Hidrojeolojik Etüd Çalışmaları

Tespit edilen İnceleme alanının su veren birimlerin jeolojik yapılarının incelenmesi ,haritalarının , ve dikey kesitlerinin çıkarılması maksadıyla sahada yapılan çalışmalardır. Raporlarımız konusunda uzman jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.